fifie mawi

fifie mawi

Wednesday, February 2, 2011

BERCOUPLE : USAHA MENCARI JODOH IDEAL?


BERCOUPLE : USAHA MENCARI JODOH IDEAL?
Bercouple, setiap kali kita mendengarnyaakan terlintas dibenak kita sepasang insane yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara. Saling mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya memasuki sebuah biduk pernikahan.Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrah setiap anak Adam? Bukankah setiap orang memerlukan penyesuaian sebelum pernikahan ? walau bagaimanapun, kegagalan ketika bercouple lebih ringan berbanding kegagalan setelah menikah.

CINTA, FITRAH SETIAP MANUSIA

MANUSIA diciptakan oleh Allah SWT dengan membawa fitrah (insting) untuk mencintai lawan sejenisnya. Sebagaimana firmanNYA; “ Dijadikan indah pada (Pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga)”, surah Ali-Imran : 14.
Berkata Imam Qurthubi; “ Allah SWT memulai engan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ; “TIADALAH AKU TINGGALKAN SETELAHKU FITNAH YANG LEBIH BERBAHAYA BAGI KAUM LELAKI DARIPADA WANITA.”( Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, tirmidzi dan Ibnu Majah.)
Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka Allah SWT menjadikan fitrah manusia , maka Allah SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman di syurga dengan bidadarinya.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Dunia ini adalah perhiadan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah.”(Hadis riwayat Muslim,,Nasa’I, Ibnu Majah)
Allah berfirman; “ Di dalam syurga –syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik –baik lagi cantik-cantik.” Surah Ar-Rahman : 70).
Namun Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batas, Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, jua bagaimana batas pergaulan antara dua insane lawan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN LAWAN JENIS DALAM ISLAM

1. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis;
Allah memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firmanNYA; katakanlah kepada laki-laki yang beriman : “hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.”( Surah An-Nur : 30)
Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada wanita beriman, Allah berfirman; Dan katakanlah kepada wanita beriman; Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “ Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (Surah An-Nur : 31)

2. Menutup Aurat;
Allah berfirman;”Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” (Surah An-Nur : 31).
Juga firmanNya; Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah Al-Ahzab : 59)
Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga wanita jangan melihat aurat wanita.” (Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

3. Adanya pembatas antara lelaki dan wanita;
Kalau ada sebuah keperluan terhadap lawan jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firmanNya; “ dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab.” (Surah Al-Ahzab : 53)

4. Tidak berdua-duaan dengan lawan jenis ;
Dari Ibnu Abbas ra berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:P “ Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanitakecuali bersama mahramnya.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).
Dari Jabir bin Samurah berkata ; Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi yang ketiganya.” ( Hadis riwayat Ahmad , Tirmdzi)

5. Tidak mendayukan ucapan;
Seorang wanita dilarang mendayukan ucapan saat berbicara kepada selain suami. Firman Allah : “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (Surah Al-Ahzab : 32).
Berkata Imam Ibnu Katsir ; “Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh Allah kepada para isteri Rasulullah SAW serta para wanita mukminah yang lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. “ ( Tafsir Ibnu Katsir)

6. Tidak menyentuh lawan jenis;
Dari Ma’qil bin Yasar ra berkata; Rasulullah SAW bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menentuh wanita yang tidak halal baginya.” (Hadis Riwayat Thabrani)
Berkata Syeikh Al-Albani Rahimahullah; “ Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya .” (As-Shohihah)
Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting seperti Bai’ah dan lain-lain.
Dari Aisyah ra berkata; “Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membai’ah. (Hadis riwayat Bukhari).
Inilah sebahagia etika pergaulan lelaki dan perempuan selain mahram, yang mana apabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ; Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW bersabda: “ sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk anak Adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, sedangkan sedangkan jiwaberkeinginan serta berangan-angan, lalu farji akan membenarkan atau mendustakan semuanya.” ( Hadis riwayat Bukhari , Muslim , Abu Daud).
Padahal Allah telah melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati perzinaan. Sebagaimana firmanNya ; “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Surah Al-Isra’ : 32).

HUKUM BERCOUPLE

Setelah memerhatikan ayat dan hadis tadi, maka tak diragukan lagi bahawa bercouple itu haram , kerana beberapa sebab berikut :
1. Orang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannya terhadap kekasihnya.
2. Orang yang bercouple tidak akan boleh menjhaga hijab.
3. Orang bercouple biasanya sering berdua-duaan engan kekasihnya, baik didalam atau diluar rumah.
4. Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat beersama kekasihnya.
5. Bercouple beridentitikan dengan saling menyentuh antara lelaki dengan perempuan, meskipun hanya berjabat tangan.
6. Orang bercouple boleh dipastikan selalu membayangkan orang yang dicintainya.
Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satu hal saja cukup untuk mengharamkannya, lalu bagaimana kalau semuanya?
Fatwa Ulama
Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin ditanya tentang hubungan cinta sebelum nikah.
Jawab beliau; jika hubungan itu sebelum akad nikah , baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senang dengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atau berdua-duaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya.”
Syeikh Abdullah bin Abdur Rahman Al-Jibrin ditanyai; jika ada seorang lelaki yang berkoresponden dengan seorrang wanita bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram?
Jawab beliau; perbuatan itu tak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat di antara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang mana ia banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hati seseorang untuk mencintai perzinaan yang akan boleh menjerumuskan seseorang pada perbuatan keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya untuk menghindari surat-suratan, perbicaraan melalui telefon serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatannya.
Syaikh Jibrin juga ditanyai; apa hukumnya kalau seorang pemuda belum menikah menelefon gais yang belum mennikah?
Jawab beliau; tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahramnya ) dengan perbicaraan yang boleh menimbulkan syahwat , seperti rayuan, mendayukan suara baik melalui telefonmahupun lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT ; dan janganlah kalian melembutkan suara , sehingga akan berkeinginan orang-orang yang hatinya terdapat penyakit.” (Surah Al-Ahzab : 32). Adapun kalaupun perbicaraan itu untuk sebuah keperluan , maka hal itu tidak mengapa apabila selamat dari fitnah, akan tetapi hanya sekadar keperluan.

SYUBHAT DAN JAWAPAN SEBENAR
Keharaman bercouple lebih jelas daripada matahari di siang hari. Namun begitu masih ada yang berusaha menolaknya walaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya:
Tidak boleh dikatakan haram kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikut landasan Islam, tanpa melanggar syariat.
Jawab: Istilah bercouple berlandaskan Islam itu Cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya. Anggaplah saja mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat. Tetapi tidak boleh menghindari dari segi memandangi. Atau paling tidak membayangkan atau memikirkan kekasihnya. Yang mana hal itu sudah diharamkan.
Biasanya sebelum memasuki alam pernikahan, perlu untuk mengenal dahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karakter, yang mana hal itu tidak boleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juakegagalan sebelum nikahakan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi selepas nikah.
Jawapan: memang, mengenal fizikal dan karakter calon pasangan merupakan sutau hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan itu tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram.
Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha menanyakan segala yang baik bagi menutupi kekurangan di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatatan kekasihnya , sehingga akan melihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda; “ Cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tul
Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui.

No comments:

Post a Comment